Kategorie

Regulamin

Właścicielem (zwanym w dalszej części dokumentu Właścicielem) serwisu internetowego www.sklep.kacpa.pl (nazywanym w dalszej części dokumentu Sklepem), jest firma:

Consigliere Daniel Słowik
ul.Staffa7/39a 30-212 Kraków
NIP: 6772276076
REGON:121848831
Numer konta: 46 1140 2017 0000 4202 1306 7856 mBank

Złożenie zamówienia w SKLEP.KACPA.PL oznacza akceptację postanowień regulaminu. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internet. Informacje na temat towarów sklep na bieżąco zamieszcza na stronie internetowej Sklepu czyli www.kacpastore.pl. Zamówienia są przyjmowane dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.kacpa.pl . Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje wiadomość e-mail z informacją, że zamówienie dotarło do sklepu.

Klient składając zamówienie zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem.

I. Procedura składania i czas realizacji zamówienia.
Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez klienta formularza zamówienia, udostępnionego na stronach sklepu www.sklep.kacpa.pl w którym klient dokonuje zamówienia. Zamówiony towar wysyłany jest w ciągu 24 godzin. Wyjątkiem jest sytuacja gdy zamówienie zostało wysłane do sklepu w sobotę lub w niedzielę, wtedy towar zostanie wysłany w poniedziałek. Jeśli zamówienie zostało wysłane a wybrany przez klienta towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców sklepu) i niemożliwa jest realizacja zamówienia klienta sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeśli klient dokonał zapłaty za towar - sklep zwróci klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych na inne zakupy po kontakcie ze sklepem drogą mailową lub telefoniczną. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon.

II. Zmiany w zamówieniach
Zmiany w zamówieniu klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z kacpastore e-mailem pod adresem kontakt@kacpa.pl. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na koncie klienta.

III. Ceny towarów
Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest w zakładce FAQ. Koszty przesyłki są pokrywane przez klienta. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je Sklep opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na Sklep. W przypadku gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez klienta, koszty wysłania towaru i zwrotu przesyłki na adres sklepu, ponosi w całości klient.

IV. Formy płatności
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem operatora płatności dotpay.pl. Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności: przelew elektroniczny lub płatność przy odbiorze ( jedynie w przypadku zaznaczenia w formularzu zamówienia opcji dostawy za pobraniem lub odbioru osobistego w miejscu określonym przez Sklep). Przy płatności przelewem realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności. W przypadku powstania nadpłat na koncie klienta w związku z płatnościami za zamówione towary prosimy o skontaktowanie się mailowo na adres kontakt@kacpa.pl

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

V. Gwarancje reklamacje zwroty i wymiana.
Wszystkie towary dostępne w sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fabryczne może zwrócić zakupiony towar do Sklepu. Koszt wysyłki towaru ponosi Klient Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu. Aby zgłosić reklamację należy skontaktować się ze sklepem poprzez dane kontaktowe dostępne na stronie www. sklep.kacpa.pl Warunkiem uznania reklamacji dotyczących uszkodzeń lub braków powstałych podczas transportu jest sporządzenie protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary w tej samej cenie. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Istnieje możliwość wymiany towaru na produkt o innym rozmiarze/ kolorze itp. pod warunkiem określonym w pkt IV. Koszty przesyłki w obie strony pokrywa klient. Prośby o wymianę bez uiszczenia kosztów przesyłki powrotnej nie będą uwzględnione. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora klienta. Klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony i został odesłany w oryginalnym niezniszczonym opakowaniu. Zwracane towary muszą być kompletne. Zwracany lub reklamowany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru, pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych na konto bankowe wskazane przez klienta. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

VI. Odpowiedzialność
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze, zdjęcia lub inne treści, które użytkownik umieścił na stronach sklepu. Odpowiedzialność tą ponosi w pełni użytkownik sklepu.

VII. Dane osobowe
Składając zamówienie w sklepie klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie klientów sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nie prawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione i nie są udostępniane osobom i formom trzecim. Wyjątkiem jest przedstawienie stosownego dokumentu upoważniającego do wglądu do danych, wystawionego przez uprawnione do tego urzędy.

VIII. Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie Sklepu Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.sklep.kacpa.pl . Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.


www.sklep.kacpa.pl © 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. (wdrożenie sklepu wwolnychchwilach.pl)